Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Fotografia Kreacyjna

Prowadzący:

mgr Jan Rogało


Fotografia kreacyjna / fotografia jako pretekst

„Fotografia nie jest jedynie medium, które donosi o stanie świata ‒ nie jest też jedynie estetyczną transformacją świata. Jest ona konkretnym aktem ujawnienia, w którym nieskończone możliwości opowiedzenia prawdy wynikają właśnie z zaprzeczenia, zakłócenia, rozbicia własnej tożsamości.” – John Roberts „Photography and its Violations”

Zajęcia z fotografii są przeznaczone dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia i trwają przez dwa semestry. Studenci bardzo często nie mieli wcześniej świadomego kontaktu z medium fotografii. Często nie posiadają również umiejętności technicznych związanych z dziedziną. Jako prowadzący staram się tak budować zadania, oraz wspierać studentów w procesie realizacji aby nie skupiać się tworzeniu fotografii w typowym / technologicznym i warsztatowym / podejściu do niej. Fotografia nie jest dla mnie tylko narzędziem, nie jest samotną wyspą – natomiast może być modelem myślenia o świecie, pretekstem do badania siebie i społeczeństw w których żyjemy. Traktuję ją jak jeden z cennych kluczy do zrozumienia rzeczywistości, do zrozumienia w jaki sposób myślenie może być kształtowane i wyrażane przez szeroko pojętą kulturę wizualną – w tym również i dziedzinę którą uprawiam. Bardzo cenię sobie, uzasadnione i trafne odnoszenie się w pracy do innych dziedzin artystycznych i naukowych.

Staram się aby nasze spotkania były miejscem doświadczania, używania i dyskusji o medium.

Fotografia jest świetnym pretekstem do poznawania, opisywania i analizowania otoczenia / a może i choć szumnie to zabrzmi – rozwijania siebie i świata wokół nas /.

Galeria