Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Fotografii Dokumentalnej

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski

Asystent:
mgr Lucyna Kolendo

1. Zadanie inspirowane projektem online stayathome.photography

Wylosuj 1 osobę z grupy. Przez cały czas trwania semestru będziesz wymieniała / wymieniał się samodzielnie wykonanymi zdjęciami z wylosowaną osobą. Przesyłane zdjęcia powinny tworzyć między sobą dialog na poziomie estetycznym lub znaczeniowym. Nie należy wykorzystywać zdjęć ze swojego archiwum, lecz na bieżąco uważnie obserwować swoją przestrzeń.

Rozpoczyna osoba wylosowana przesyłając pierwsze zdjęcie do folderu utworzonego na dropboxie i udostępnionego do wglądu całej grupie. Druga osoba z pary odpowiada jednym zdjęciem, aż do zakończenia semestru. Start: 13.10.2020 r.

Każda osoba z pary powinna wysłać przynajmniej 14 zdjęć.

2. Światy równoległe

Pospaceruj po swojej dzielnicy. Przyjrzyj się i zastanów, czy w tej dzielnicy funkcjonują takie światy, na które bardzo niewiele osób zwraca uwagę. Być może za pomocą Twoich zdjęć te światy zostaną dostrzeżone. Poszukaj ich i sfotografuj.

Zadanie wymaga od Ciebie uważnej obserwacji otoczenia. Spróbuj wykonać serię 10 zdjęć. Powinny one tworzyć narrację. Dozwolona jest dowolność interpretacji zadanego tematu.

3. Historia przedstawiona w wielokrotnym naświetleniu lub Autoportret narracyjny (analog)

Dozwolona jest dowolność interpretacji zadanych tematów.

4. Jak sfotografować las?

Pierwszy miesiąc fotografowanie dołu lasu od 0 do 0,5 metra

Drugi miesiąc fotografowanie od 0,5 do 2,5 metra

Trzeci miesiąc fotografowanie 2,5 do 5 metrów

Czwarty miesiąc fotografowanie od 5 metrów w górę

W każdym miesiącu należy wykonać od 10-15 zdjęć i potem je złożyć.

 

Galeria