Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Działań Transdyscyplinarnych

Prowadzący:

prof. Grzegorz Klaman

Asystent:
dr Martyna Jastrzębska

 


Szczególny nacisk zostaje położony na uwzględnienie relacji dzieło, obiekt, artefakt a przestrzeń społeczna. W rozważaniach nad tą przestrzenią zostanie uwzględniony indywidualny język wypowiedzi konfrontowany z językiem obecnych w niej mediów (takich jak: projektowanie architektoniczne, design, reklama, telewizja, prasa i inne publikatory) oraz systemami i procedurami (społecznymi, naukowymi, politycznymi i ekonomicznymi) kształtującymi w sposób rzeczywisty tę przestrzeń.

W programie pracowni znajdują się m.in.: projektowanie i wykonywanie obiektów, działań efemerycznych i akcji w stosunku do architektury, przestrzeni miejskiej – otwartej. Studentki i studenci zostają wprowadzeni do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others). Realizowane są performense, multimedialne instalacje, akcje społeczne uwzględniające najnowsze technologie.

Istotnym punktem edukacji w Pracowni Działań Transdyscyplinarnych jest również kontakt z działaniami szeroko rozumianego bio-artu, który w dobie globalnych przemian społecznych, wydaje się być nieodzownym elementem w procesie kształtowania wrażliwości młodych twórczyń i twórców.

Zadania dla I stopnia, III rok – 2020/2021


1. GLOBALNE
Kierujemy się spojrzeniem na zjawiska społeczne, kulturowe o zasięgu globalnym, /przemysłowa produkcja żywności, hodowla zwierząt, wycinka lasów itp/ które mogą brać początek w zjawiskach i działaniach lokalnych. Jednostka zanurzona w lokalności i ograniczonej sprawczości stara się przepracować potencjalne możliwości działania. Stosując narzędzia krytyczne należy wypracować możliwie skuteczną metodę badawczą i projektową przydatną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

 

2. ZADANIE WŁASNE
propozycje dowolne wskazujące na zainteresowania studenta

Galeria