Pracownia Działań Transdyscyplinarnych

Prowadzący:

prof. Grzegorz Klaman

Asystent:

dr Martyna Jastrzębska


Szczególny nacisk zostaje położony na uwzględnienie relacji dzieło, obiekt, artefakt a przestrzeń społeczna. W rozważaniach nad tą przestrzenią zostanie uwzględniony indywidualny język wypowiedzi konfrontowany z językiem obecnych w niej mediów takich jak projektowanie architektoniczne, design, reklama, telewizja, prasa i inne publikatory oraz systemami i procedurami (społecznymi, naukowymi, politycznymi i ekonomicznymi) kształtującymi w sposób rzeczywisty tą przestrzeń.

Projektowanie i wykonywanie form rzeźbiarskich (o różnej skali), instalacji, obiektów, działań efemerycznych i akcji w stosunku do architektury, przestrzeni miejskiej – otwartej.

Realizacja prac video, zapoznanie się z technikami (analogowymi i cyfrowymi) montażu obrazu i dźwięku, włączenie ruchomego obrazu jako części instalacji, obiektu lub rzeźby, zapis na płytach CD /DVD/. Realizacja prac dźwiękowych z produkcją autorskich płyt CD.

Realizacja programu komputerowego obejmującego:

  • ogólne parametry obrazów elektronicznych
  • praca w programie wektorowym
  • praca w programie rastrowym (w tym obraz animowany)
  • zasady tworzenia obrazów 3d
  • tworzenie stron WWW – edytor Front Page
  • publikowanie stron na serwerze