Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Przestrzeni Audio i Video

Prowadzący:
prof. Wojciech Zamiara

Asystent:
mgr Julia Kul


Program pracowni zakłada zapoznanie studentów z tradycją równoprawnego traktowania poszczególnych mediów i łączenia ich w ramach wypowiedzi artystycznej. Podstawowe pryncypia programowe wyznaczają otwartość na wszelkie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i mające wpływ na zmiany sposobów komunikacji międzyludzkiej i wymuszające ewolucję języków oraz strategii sztuki. Otwartość ta zakłada także równoprawność wszelkich technik, technologii oraz materiałów używanych w kreacji artystycznej. Program zakłada absolutną otwartość medialną i dopuszcza realizacje angażujące wszelkie zmysły odbiorcy. Szczególny nacisk kładziony będzie na kreacyjny charakter działań i zachowanie łączności z przemianami kulturowymii technologicznymi współczesnego świata.

 

http://projekty.asp.gda.pl/wystawa/elizabot/

 

Galeria