Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Rysunku na kierunku Rzeźba

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

 

Program podstaw rysunku oparty jest na studium z natury (martwa natura, rysunek postaci z modela).

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rysunku takimi jak: kompozycja, perspektywa, proporcje, walor, plama i linia w rysunku, ruch, oraz z różnorodnymi technikami i materiałami rysunkowymi. Rozwijanie umiejętności świadomej obserwacji i konstruowania wypowiedzi rysunkowej. Poszukiwanie i kształcenie własnego warsztatu artystycznego.

 

Galeria