Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rysunek Studyjny i Kreacyjny na kierunku Rzeźba

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Magdalena Góra

Asystenci:

mgr Daniel Sobański
mgr Marek Elsner


Rysunek jest podstawowym językiem i alfabetem form plastycznych, których znajomość i umiejętność świadomego posługiwania się jest niezbędnym paradygmatem wypowiedzi każdego artysty wizualnego. Może być pojmowany jako samodzielna wypowiedź artystyczna, jak również jako narzędzie komunikacji plastycznej (rysunek użytkowy).

Proces kształcenia studentów w Pracowni Rysunku Studyjnego i Kreacyjnego zakłada z jednej strony doskonalenie umiejętności obserwacji natury i jej interpretowania, a z drugiej rozwój zdolności kreacyjnych w odniesieniu do zjawisk kultury. Program Pracowni, którego celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej i indywidualnej wypowiedzi artystycznej w dziedzinie rysunku, dostosowany jest do danego roku studiów, a także indywidualnych umiejętności i wrażliwości poszczególnych studentów.

Galeria