Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

1. Pracownia Podstaw Rzeźby

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz

Asystent:

dr hab. Małgorzata Wiśniewska


Podstawowym zadaniem Pracowni Podstaw Rzeźby powinno być osiągnięcie fundamentalnej sprawności warsztatowej w zakresie podstaw rzeźby studyjnej, opanowanie umiejętności wyrażania zadanych treści środkami rzeźbiarskimi oraz wprowadzenie studenta w czynne obserwowanie i analizowanie natury. Badanie proporcji w naszej pracowni rozumiane jest jako niezastąpiony środek do poznania i zrozumienia form i zasad rzeźby.

Celem realizowanego w tej pracowni programu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problemami dyscypliny sztuki jaką jest rzeźba, które staną się bazą do budowania autonomicznego stanowiska artystycznego.

Podstawowym ćwiczeniem jest studium proporcji, które traktowane jako narzędzie dydaktyczne, daje możliwości zawarcia w klasycznej formie rzeźbiarskiej całej złożoności współczesnego języka rzeźbiarskiego. Odpowiednio rozumiane badania proporcji i studium aktu, pozwolą studentowi zapoznać się z logiką układu przestrzennych form. Pozwolą również, wyrazić językiem rzeźby swój indywidualny, niepowtarzalny stosunek do świata i sztuki. Jednocześnie powinny być solidnym fundamentem i oparciem dla wyzwań jakie pojawią się na dalszych latach studiów w Pracowniach Rzeźby.

Galeria