Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

2. Pracownia Podstaw Rzeźby

Prowadzący:

prof. Jan Szczypka

Asystent:

prof. ASP dr hab. Dariusz Sitek


I i II Rok, 4 semestry, 16 godzin tygodniowo

Zajęcia w pracowni podstaw rzeźby oparte są przede wszystkim o studium postaci z natury. W ramach studium podejmowane są tematy dotyczące portretu, aktu w zróżnicowanych układach, płaskorzeźby, detalu anatomicznego. Podczas pracy z modelem studenci wnikliwie analizują konstrukcyjno anatomiczną budowę modela, proporcje, wzajemne relacje mas i kierunków. W oparciu o tę analizę budują w skali 1:1 kompozycje rzeźbiarskie, poczynając od prawidłowo wykonanej konstrukcji, poprzez etap modelowania w glinie i na odlewie gipsowym kończąc. Cały proces kształcenia polega na korektach indywidualnych, z uwzględnieniem możliwości manualno-kreacyjnych każdego studenta. Celem kształcenia jest wypracowanie nawyku systematycznej pracy, podczas której student opanowuje podstawowy język rzeźbiarski, oraz nabywa niezbędne umiejętności warsztatowe, potrzebne do zrealizowania rzeźby w gipsie i innych materiałach takich jak beton, kleje, masy ceramiczne. Podczas zajęć studenci opanowują technologie wykonywania form sztuczkowych i silikonowych a także przechodzą praktyczne ćwiczenia z anatomii. Studentom II roku, zwłaszcza w semestrze letnim pozwalam na bardziej indywidualne podejście do tematów i własną próbę interpretacji modela.

Galeria