Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

3. Pracownia Rzeźby

Prowadzący:

prof. Wojciech Sęczawa

Asystent:

prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska


Pracownia preferuje umysły otwarte oraz oferuje każdemu realizację własnej drogi artystycznej w dziedzinie rzeźby. Warunkiem studiowania jest ukończenie z pozytywnym stopniem Pracowni Podstaw Rzeźby, aktywność twórcza, umiejętność pracy w zespole. Celem kształcenia jest doskonalenie indywidualnych predyspozycji studenta do wnikliwej obserwacji i analizy otaczającego nas świata oraz zjawisk kulturowych, a następnie umiejętności przetwarzania intelektualnego i warsztatowego w trójwymiarowe dzieło plastyczne. Służą temu cykle zadań – w początkowym okresie, zależnie od potrzeb praca z modelem, a w dalszym etapie indywidualne zadania semestralne. Towarzyszy temu porozumienie warsztatu rzeźbiarskiego oraz mediów zarówno tradycyjnych jak i współczesnych.