Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Ceramiki Artystycznej

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Prowadzący Technologię Ceramiki:

prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Asystenci:

mgr Alicja Buławka-Fankidejska
mgr Paulina Stokowska


Przedmiotem kształcenia jest zgłębianie wiedzy oraz umiejętności technicznych w zakresie formowania, metod wypalania i barwienia ceramiki. Zasadą jest wyczulenie na indywidualne poszukiwania twórcze studentów. Istotne jest odważne i ambitne podejście do wykonywanych zadań oraz poczucie adekwatności wybranych technik ceramicznych do realizowanych projektów.

Galeria