Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich

Prowadzący:

prof. Ludmiła Ostrogórska

Asystent:

mgr Marek Elsner

Prowadzący Technologię Metalu:

mgr Marek Elsner


Kształcenie kierunkowe
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: specjalizacja do wyboru

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest zaliczona Technologia Metalu na II roku studiów.

Opis

Program pracowni obejmuje tematy i elementy tradycyjnego, jak również współczesnego medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej; przygotowuje do podjęcia samodzielnej drogi twórczej. Założeniem są szeroko rozumiane zagadnienia związane z wykonywaniem plakiet, medali dwustronnych, kameralnych form przestrzennych i ich różnorodne opracowania.

W ramach tej pracowni dla studentów III roku prowadzone są zajęcia „Wstęp do animacji lalki” w Studio Filmów Animowanych Trefl w Gdyni.

Bibliografia

Literatura z zakresu historii sztuki, sztuki współczesnej oraz katalogi wystaw związane z tą specjalizacją.

Metody nauczania/kształcenia, formy zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zawierają fazę projektową omawianą z każdym studentem indywidualnie. Następnie realizowany jest w materiale projekt, który jest najlepszym zaproponowanym przez studenta rozwiązaniem. Program Pracowni dla studentów III, IV i V roku obejmuje zarówno tematy i elementy tradycyjnego medalierstwa, jak i medalu "autorskiego" jako niezależnej, osobistej wypowiedzi artystycznej oraz formy rzeźbiarskiej, która ma ograniczenia dotyczące skali. Pozostałe składowe zajęć to sfera nieograniczonego działania pozwalająca na wydobycie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji studenta. W podjętych realizacjach zwraca się szczególną uwagę na zdobycie umiejętności warsztatowych. IX semestr i realizacja aneksu do dyplomu kończy cykl kształcenia w pracowni specjalizacji.

Metody oceny

Ocena jest składową wielu elementów m.in. poziomu artystycznego wszystkich prac przewidzianych w programie, zrealizowanie w materiale wcześniej zatwierdzonych projektów, umiejętności warsztatowe, czynny udział w zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i zrealizowanie wszystkich zadań zgodnie ze szczegółowym programem.

Galeria