Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Działań Transdyscyplinarnych 

Prowadzący:

prof. Grzegorz Klaman

Asystent:
dr Martyna Jastrzębska

 


Szczególny nacisk zostaje położony na uwzględnienie relacji dzieło, obiekt, artefakt a przestrzeń społeczna. W rozważaniach nad tą przestrzenią zostanie uwzględniony indywidualny język wypowiedzi konfrontowany z językiem obecnych w niej mediów (takich jak: projektowanie architektoniczne, design, reklama, telewizja, prasa i inne publikatory) oraz systemami i procedurami (społecznymi, naukowymi, politycznymi i ekonomicznymi) kształtującymi w sposób rzeczywisty tę przestrzeń.

W programie pracowni znajdują się m.in.: projektowanie i wykonywanie obiektów, działań efemerycznych i akcji w stosunku do architektury, przestrzeni miejskiej – otwartej. Studentki i studenci zostają wprowadzeni do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others). Realizowane są performense, multimedialne instalacje, akcje społeczne uwzględniające najnowsze technologie.

Istotnym punktem edukacji w Pracowni Działań Transdyscyplinarnych jest również kontakt z działaniami szeroko rozumianego bio-artu, który w dobie globalnych przemian społecznych, wydaje się być nieodzownym elementem w procesie kształtowania wrażliwości młodych twórczyń i twórców.

Rok akademicki 2021/21

Zadania dla II stopnia II rok

1. HORYZONT ZDARZEŃ

WIKIPEDIA – sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora zdarzenia od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji. Innymi słowy, jest to granica w czasoprzestrzeni, po przekroczeniu której prędkość ucieczki dla dowolnego obiektu i fali przekracza prędkość światła w próżni. I żaden obiekt, nawet światło emitowane z wnętrza horyzontu, nie jest w stanie opuścić tego obszaru. Wszystko, co przenika przez horyzont zdarzeń od strony obserwatora, znika. W oparciu o tą teorię zinterpretować zjawiska w obrębie rozpoznawalnej rzeczywistości nadając im kształt artefaktu.

2. ZADANIE WŁASNE

propozycje dowolne wskazujące na zainteresowania studenta

Zuzanna Malinowska, Temat własny – pobierz (49,2 MB) pdf

Kamila Bajczyk, Natalia Łobasiuk, Horyzont zdarzeń – pobierz (74,5 MB) pdf

Adam Kawecki, Horyzont – pobierz (103,2 MB) pdf