Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Generatywna manipulacja obrazem

Prowadząca: mgr Katarzyna Najmajer

 

W ramach przedmiotu Generatywna Manipulacja Obrazem studenci poznają nowe narzędzie jakim jest program TouchDesigner, pozwalający na tworzenie i modyfikację generatywnych animacji w czasie rzeczywistym.

W semestrze zimowym 2020/21 realizowaliśmy zadania:
Minimalistyczne animacje 2D.
Metody modyfikacji grafiki.
Transformację obrazu kamery.
Proste animacje 3D
Zaawansowane materiały.
Multiplikacja obiektów.
Skanowana rzeczywistość- Kinect.
Instalacja z interfejsem lub z Arduino.

W ramach pracy zaliczeniowej studenci wybrali minimum trzy ćwiczenia, które rozwinęli tworząc finałowe animację pokazujące możliwości jakie daje program.

mgr Katarzyna Najmajer