Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia

Główny Specjalista ds. Współpracy i Umiędzynarodowienia,
Koordynator Programu Erasmus+,
Koordynator Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia

mgr Aleksandra Paciorkiewicz
tel. 58 301 21 40
aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia
mgr Hanna Świętnicka
pokój 111
tel. 58 301 21 40
hanna.swietnicka@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia
mgr Karolina Kalinowska
pokój 111
tel. 58 301 21 40
karolina.kalinowska@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

mgr Paulina Tomczyk