Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Biuro Rektora

Gmach Wielkiej Zbrojowni

Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk
tel. 58 301 44 40
fax:: 58 301 22 00
rektorat@asp.gda.pl


Kierownik Biura Rektora
mgr Anna Maciąga
tel. 58 301 28 01 wew. 52
anna.maciaga@asp.gda.pl

Starszy specjalista ds. obsługi Biura Rektora
mgr Magdalena Godlewska
tel. 58 301 28 01 wew. 13
fax. 58 301 22 00
magdalena.godlewska@asp.gda.pl

Specjalista ds. obsługi Biura Rektora
Alicja Krason
tel. 58 301 28 01 wew. 13
fax. 58 301 22 00
alicja.krason@asp.gda.pl

Specjalista ds. obsługi Biura Rektora
mgr Karolina Lisiecka
tel. 58 301 28 01 wew. 38
karolina.lisiecka@asp.gda.pl