Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Informacje dot. wyjazdów na staże w ramach programu Erasmus w roku 2022

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdów na staże w ramach programu Erasmus+ w roku 2022 (staże letnie oraz staże absolwentów, którzy ukończą uczelnię w 2022 roku).

Proponujemy Wam dwa terminy spotkań (do wyboru):

4 lutego 2022 (piątek), godz. 9:00 link do spotkania: meet.google.com/eko-bmbk-bot

28 lutego 2022 (poniedziałek), godz. 14:00 link do spotkania: meet.google.com/dou-ckuu-ywa

 

W trakcie spotkań omówione zostaną zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów na staże.

 

Wnioski należy złożyć online w systemie Akademus w terminie: 10 lutego-30 kwietnia 2022 roku.

Uwaga! Przedłużamy termin składania aplikacji do 10 maja br.

Pamiętajcie! Na etapie składania wniosku należy złożyć tzw. Letter of intent oraz company information, z podpisem i pieczęcią organizatora stażu. Oznacza to, że aby złożyć wniosek, należy mieć wybraną firmę i wstępnie uzgodnione warunki stażu (daty pobytu, ogólny zakres obowiązków itd.).

Tym samym zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie poszukiwań instytucji, które mogą zostać organizatorami Waszych staży!

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

  • mailowego: erasmus@asp.gda.pl
  • na Facebooku: Erasmus ASP Gdańsk
  • telefonicznego: 58 301 21 40

Załączniki: