Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kadra

podstawowi pracownicy etatowi

dr inż. arch. Marek Barański

prof. ASP dr hab. Marta Branicka

prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska

prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

prof. Andrzej Pniewski

dr Rafał Setlak

prof. ASP dr hab. Jan Sikora

dr Arkadiusz Staniszewski

prof. ASP dra hab. Monika Zawadzka

pozostali pracownicy etatowi

prof. Jacek Dominiczak

mgr Dariusz Dyr

dr Jakub Gołębiewski

dr Łukasz Guzek

mgr Patryk Hardziej

dr Mikołaj Harmoza

mgr Agata Janiszewska

mgr Bartosz Jaroszek

mgr Monika Jenowein-Patyczek

mgr Marta Kołacz

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

dr Roman Nieczyporowski

mgr Jakub Ossendowski

dr Bogumił Oświecimski

mgr Michał Pecko

prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

dr Anna Reinert-Faleńczyk

mgr Grzegorz Zięcina

specjaliści zewnętrzni

dr Zbigniew Brzostowski

dr Radosław Czerniejewski

dr inż. arch. Piotr Czyż

dr Robert Dolewski

dr inż. arch. kraj. Dominika Kwiatkowska

mgr Małgorzata Matyka

mgr Magdalena Pela

dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss

mgr inż. Piotr Tołkin

dr hab. Mariusz Waras

mgr inż. Tomasz Zybała