Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Prowadzący:

prof. Robert Kaja

Asystent:

mgr Przemysław Trześniak


Prowadzący Technologię Projektowania i Organizacji Przestrzeni:

prof. ASP dr hab. Marek Targoński


Pracownia PiOP realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z architekturą, lub szerzej z otoczeniem – przestrzenią publiczną. Tematy zadań ukierunkowane są na przyswojenie przez studenta niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: czytania planów i podkładów geodezyjnych, obserwacji i analizy pod kontem stosunków przestrzennych zastanej sytuacji w terenie, konstruowania idei i problemów formalnych w oparciu o kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, wybranego miejsca. W toku zajęć student opanowuje umiejętności techniczne z zakresu: budowy modelu i makiety w skali, realizacji wizualizacji projektu w kontekście rzeczywistej sytuacji, oraz przejrzystego, całościowego opisu zarówno idei projektu, jak i elementów technicznych dotyczących realizacji.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa przygotowanie studenta do pracy z oprogramowaniem 3D, tworzenie warunków do zdobywania umiejętności w zakresie generowania modeli w oparciu drukarki 3D, frezarki, CNC i plotery. Dostępne w pracowni urządzenia sterowane cyfrowo pozwalają na budowanie modeli od kilku centymetrów do kilku metrów wielkości, dając możliwość zdobycia doświadczenia w operowaniu skalą. Formuła pracowni otwartej, pozwala na udział zaproszonych gości (uznanych artystów – pedagogów, architektów), co prowokuje do otwartej wymiany poglądów i kształtowania postaw wobec istotnych problemów kultury.

Galeria