Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

Mimo sytuacji związanej z pandemią COVID- 19 istnieje możliwość planowania i realizacji wyjazdów pracowniczych w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2022 oraz niezrealizowanych mobilności z poprzedniej umowy.

Aktualności:

  1. PRZEDŁUŻENIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYJAZDÓW
    Osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w listopadzie 2019 oraz w wyniku rekrutacji uzupełniającej przeprowadzonej w marcu 2020, mogą zrealizować wyjazd do 30.04.2022 (również do krajów spoza UE, tj. Czarnogóry i Gruzji).

  2. NABÓR OTWARTY
    Wnioski  na wyjazdy są  przyjmowane i rozpatrywane w trybie otwartym i ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc przyznanych na wyjazdy w ramach danej umowy.
    Wnioski składamy w systemie Akademus.
Szczegóły naboru zostały opisane w dokumencie: Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2022 – pobierz (2,7 MB) PDF
Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STT i STA na lata 2021-2022 lub do dnia 30.04.2022, w zależności od tego, który warunek wystąpi jako pierwszy.

 

KRAJE PARTNERSKIE (spoza Unii Europejskiej)
Istniej możliwość realizacji wyjazdów do uczelni spoza EU, w najbliższych latach oprócz dotychczasowych uczelni, tj.
- University of Montenegro (Czarnogóra),
- Tbilisi State Academy of Arts (Gruzja),
- Lviv National Academy of Arts (Ukraina),

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację wyjazdów pracowników do:
- Holon Institute of Technology (Izrael),
- Shenkar. Engineering. Design. Art. (Izrael).

Pliki do pobrania (Etap rekrutacji):

Pliki do pobrania (przygotowanie do wyjazdu):