Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

Mimo sytuacji związanej z pandemią COVID- 19 istnieje możliwość planowania i realizacji wyjazdów pracowniczych w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2022 oraz niezrealizowanych mobilności z poprzedniej umowy.

Aktualności:

 1. PRZEDŁUŻENIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYJAZDÓW
  Osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w listopadzie 2019 oraz w wyniku rekrutacji uzupełniającej przeprowadzonej w marcu 2020, mogą zrealizować wyjazd do 30.04.2022.
  Wyjątek stanowią zaplanowane wyjazdy do Czarnogóry i Gruzji, które należy zrealizować do 30.06.2021.
  Istnieje także możliwość wyboru nowego miejsca wyjazdu.
 2. ZMIANA ZASAD NABORU W RAMACH KOLEJNYCH UMÓW ERASMUS+
  Zdecydowano się zmienić zasady naboru na wyjazdy pracownicze. Aż do odwołania nie będzie już corocznego naboru, i zastąpi go tzw. otwarty nabór. Oznacza to, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane aż do wyczerpania limitu miejsc przyznanych na wyjazdy w ramach danej umowy.

  Szczegóły naboru zostały opisane w dokumencie: Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2022 – pobierz (2,7 MB) PDF
  Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STT i STA na lata 2021-2022 lub do dnia 30.04.2022, w zależności od tego, który warunek wystąpi jako pierwszy.

  W związku z wdrożeniem nowego modułu w systemie Akademus od tej pory wnioski wraz z załącznikami należy składać on-line.
 3. KRAJE PARTNERSKIE (spoza Unii Europejskiej)
  Istniej możliwość realizacji wyjazdów do uczelni spoza EU, w najbliższych latach oprócz dotychczasowych uczelni, tj.
  - University of Montenegro (Czarnogóra),
  - Tbilisi State Academy of Arts (Gruzja),
  - Lviv National Academy of Arts (Ukraina),

  Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację wyjazdów pracowników do:
  - Holon Institute of Technology (Izrael),
  - Shenkar. Engineering. Design. Art. (Izrael).

Pliki do pobrania (Etap rekrutacji):

Pliki do pobrania (przygotowanie do wyjazdu):