Rekrutacja 2023

Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

Aktualności:

 1. NABÓR OTWARTY
  Wnioski  na wyjazdy są  przyjmowane i rozpatrywane w trybie otwartym i ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc przyznanych na wyjazdy w ramach danej umowy.
  Wnioski składamy w systemie Akademus.
Szczegóły naboru zostały opisane w dokumencie: Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na lata 2022/2023 – pobierz (355 KB) docx
Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STT i STA.

 

KRAJE PARTNERSKIE (spoza Unii Europejskiej)
Istniej możliwość realizacji wyjazdów do uczelni spoza EU, w najbliższych latach oprócz dotychczasowych uczelni, tj.
- Tbilisi State Academy of Arts (Gruzja),
- Lviv National Academy of Arts (Ukraina),
- Mongolian National University of Arts and Culture (Mongolia).

Pliki do pobrania (Etap rekrutacji):

Pliki do pobrania (przygotowanie do wyjazdu):

 • Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy pracowników w ramach umowy umowa nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000052423 oraz 2022-1-PL01-KA171-HED-000072249 w programie Erasmus+ – pobierz (512 KB) pdf
 • Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ realizowane w ramach umów nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000052423 oraz 2022-1-PL01-KA171-HED-000072249 – pobierz (355 KB) docx
 • Procedura realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+ – pobierz (178 KB) pdf
 • ZUS US-3 (Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego) – pobierz (311 KB) pdf
 • Wzór umowy dla pracowników (do wglądu) – pobierz (54,3 KB) docx