Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Struktura systemu

Rektor i/lub Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształceniasprawujący nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem i wdrażaniem SZiDJK

Prorektor ds. Kształcenia, Studentów i Doktorantów prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Komisja ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakośći Kształcenia:

dr inż. Marek Barański – Przewodniczący,
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik – Prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich,
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk – przedstawiciel Wydziału Malarstwa,
dr Łukasz Butowski – przedstawiciel Wydziału Grafiki,
dr Jakub Gołębiewski – przedstawiciel Wydziału Architektury i Wzornictwa,
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska – przedstawiciel Wydziału Rzeźby i Intermediów,
prof. Robert Florczak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Magdalena Majewska, przedstawiciel samorządu studenckiego,
Zuzanna Denysiuk, przedstawiciel samorządu studenckiego
mgr Gabriela Kowalska – przedstawiciel samorządu doktoranckiego,
mgr Krzysztof Nowicki – przedstawiciel samorządu doktoranckiego,
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska – z głosem doradczym.
dr Rafał Setlak – z głosem doradczym
dr Paweł Gełesz – z głosem doradczym
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska – z głosem doradczym
dr Anna Leśniak – z głosem doradczym
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska – z głosem doradczym

Wydziałowe Zespoły ds Jakości Kształcenia

dostęp do składów na wydziałach

Audytor ds. Jakości Kształcenia

Kierownik Działu Kształcenia mgr Agnieszka Świętojańska-Łuć