Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Ustawy i rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – przejdź do strony
  • Ustawa wprowadzająca przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 3.07.2018 – przejdź do strony