Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

System ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (SZiDJK)

Zarządzenie Rektora nr 87/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 Rektora z dnia 28 października 2019 r. w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

Zarządzenie Rektora nr 86/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź na stronę