System ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (SZiDJK)

Zasady funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w ASP w Gdańsku – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2019 – pobierz

Procedura ws. monitorowania Uczelnianego Systemu ds Zapewnienia i Doskonalenia Jakośći Kształcenia w ASP w Gdańsku – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68/2019 – pobierz

  • Załącznik nr 1, Sprawozdanie roczne zawierające samoocenę uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia ASP w Gdańsku – pobierz
  • Załącznik nr 2, Sprawozdanie z funkcjonowania USZDJK zawierające analizę, ocenę działań projakościowych wraz z harmonogramem prac doskonalących jakość kształcenia – pobierz