Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Animacja FK/IK

Zarząd:

Dorota Kozicka, Damian Per

 

Powodem powstania Międzywydziałowego Koła Animacji FK/IK była potrzeba integracji wszystkich osób zakochanych w filmie animowanym. Uczymy się od siebie nawzajem, tworzymy filmy, inspirujemy się i wspólnie wyjeżdżamy na festiwale animacji. Najważniejszą inicjatywą koła FK/IK jest akcja warsztatowa „Od studentów dla studentów”, w których przekazujemy sobie pozaprogramową wiedzę dotyczącą różnych metod animacji, programów oraz technik. Spotykamy się w Domu Angielskim i zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od umiejętności.

Facebook

 

Cele koła naukowego:

 • Realizacja krótkich form w dziedzinie filmu animowanego
 • Organizacja warsztatów „Od studentów dla studentów”
 • Poznawanie najważniejszych narzędzi oraz programów niezbędnych do tworzenia animacji
 • Organizacja spotkań i pokazów filmów, a przez to pogłębianie wiedzy na temat historii filmu animowanego, najważniejszych twórców oraz ich dzieł
 • Poszerzanie warsztatu animatora oraz poznawanie technik eksperymentalnych
 • Organizacja spotkań z twórcami, odwiedzanie ważnych studiów animacji oraz uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach dotyczących animacji (festiwale, warsztaty)
 • Poznawanie zagadnień teorii, montażu oraz języka filmowego
 • Tworzenie więzi między członkami Koła Naukowego oraz integracja całego środowiska

 

Zarząd Koła FK/IK:

 • Adrianna Zielonka (prezes)
 • Julia Jaros (vice-prezes)
 • Ewa Krata (skarbnik)