Rekrutacja 2024

I Inni

Wydział Malarstwa

kontakt:

https://www.facebook.com/325malarzy 


Studentki/Studenci współtworzący Zarząd Koła:
Maria Krupa (Vice-Przewodnicząca 2020/2021), Anna Kwiatkowska (Przewodnicząca 2020/2021)

Opiekun artystyczno-naukowy: dr Mateusz Pęk

I INNI działają od 2016 roku. Naszym podstawowym celem jest tworzenie przestrzeni do dyskusji wokół zagadnień malarstwa oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Wspólne niezobowiązujące spotkania są okazją do wymiany spostrzeżeń i pomysłów.

Inicjujemy różnego typu aktywności, do prezentacji malarstwa w symbolicznej „Złotej Ramie” aż od grupowego cięcia „nieudanych” obrazów. Nasze działania w przestrzeni publicznej m.in. „Bandyckie stare miasto” „Niewidzialni z Aten do Kassel” mają na celu poruszenie istotnych kwestii społecznych.

Organizujemy również wystawy grupowe młodych artystów związanych z kołem.

Cykliczne spotkania „Herbatka dla dwojga” polegają na zestawieniu twórczości pary studentów z widownią. Oswajamy młodych twórców z publiczną obroną prac, co umożliwia zmianę spojrzenia na własny dorobek.

Wszystkie nasze projekty mają charakter kolektywny, biorąc sobie za cel budowanie umiejętności dialogu oraz współpracy między studentami.

Działania koła I INNI w 2019 roku:

wyjazd na Biennale Malarstwa Bielska Jesień,

wystawa Małego Formatu w galerii Tajnej, Gdańsk,

wyjazd na Berlin Gallery Weekend,

Bandyckie stare miasto, działanie interwencyjne w przestrzeni publicznej Gdańska,

ekspozycja Złotej ramy, hol ASP,

Galeria