Rekrutacja 2024

Tygiel

Prezes: Edyta Szalewska
Viceprezes koła: Natalia Gwiazdowska
Skarbnik koła: Agata Bujnicka
Opiekun koła: mgr Marek Elsner

 

CELE KOŁA:

  1. stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności w zakresie odlewnictwa i szeroko pojętej małej formy rzeźbiarskiej,
  2. prowadzenie działalności popularyzującej dorobek artystyczny i naukowy Akademii, upowszechnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu małej formy i medalierstwa,
  3. popularyzacja wiedzy o technologii odlewnictwa,
  4. promowanie Akademii na polu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
  5. rozwijanie współpracy z instytucjami kultury oraz organizacjami z obszaru kultury, a także kołami naukowymi.