Rekrutacja 2024

Wydział Architektury


Dziekan: prof. Tadeusz Pietrzkiewicz
e-mail: dziekan.architektury@asp.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku Architektura Wnętrz: prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
e-mail: anna.wejkowska-lipska@asp.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych: prof. ASP dr hab. Marta Branicka
e-mail: marta.branicka@asp.gda.pl

tel. 58 301 28 01 wew. 71

 

Kierunek: Architektura Wnętrz

Architektura wnętrz to obszar, w którym sztuka i projektowanie spotykają się, niosąc ze sobą znaczące implikacje społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Kształtuje się przez zrozumienie ludzkiej kultury, potrzeb, aspiracji i różnorodnych doświadczeń. Studia na kierunku Architektura Wnętrz kładą nacisk nie tylko na rozwijanie praktycznych umiejętnościach. Zaawansowane projektowanie opiera się na badaniach i poszerzaniu granic dyscypliny, odpowiadając na wyzwania społeczne w kontekście architektury. Każde wnętrze, w jakim żyjemy, kształtuje nasze postrzeganie rozmaitości świata, a wykwalifikowany architekt wnętrz jest w stanie połączyć różne jego elementy w funkcjonalne i oparte na doświadczeniu rozwiązania projektowe podkreślając przy tym twórczą eksplorację, swobodę w eksperymentowaniu, a także otwartość na multidyscyplinarną współpracę.

Facebook – przejdź do strony

Instagram, konto oficjalne – przejdź do strony

Instagram, konto studenckie – przejdź do strony

Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.