Rekrutacja 2024

Wydział Architektury


Dziekan: prof. Tadeusz Pietrzkiewicz
e-mail: dziekan.architektury@asp.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku Architektura Wnętrz: prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
e-mail: anna.wejkowska-lipska@asp.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych: dr Rafał Setlak
e-mail: rafal.setlak@asp.gda.pl

tel. 58 301 28 01 wew. 71

 

Kierunek: Architektura Wnętrz

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem formy naszego życia. Ten fakt rodzi nadzieję na samorealizację, ale także skłania do rozwagi. Studia na Kierunku Architektury Wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących ale i odpowiedzialnych zadań.

Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.