Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Informacje dot. COVID-19

Regulamin uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Akademii Sztuk Pięknych w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  1. Inauguracja odbędzie się 15 października 2021 r. rozpoczęcie uroczystości godz. 12:00
  2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Liczba uczestników mogących wziąć udział w wydarzeniu ograniczona do  75% liczby miejsc dostępnych w auli (do limitu nie zostaną wliczone osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które dobrowolnie zgłoszą ten fakt).
  4. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę oraz zachowania 1,5 m dystansu pomiędzy innymi uczestnikami.
  5. Organizator wydarzenia zapewni swobodny dostęp do dozowników z płynem dezynfekującym, a także specjalnie oznaczonych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
  6. Uczestnicy są zobowiązani  do przestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa, a także do respektowania dodatkowych postanowień obsługi obecnych podczas wydarzenia, wynikających z reżimu sanitarnego.
  7. Wydarzenie nie będzie miało formy hybrydowej. Transmisja z uroczystości będzie dostępna  w serwisie youtube.

Oświadczenie – pobierz (184 KB) doc

Kontakt

Główny Specjalista ds. Bhp i P.poż
Julian Drewa
tel. 58 301 28 01 wew. 37
e-mail: julian.drewa@asp.gda.pl