Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kontakt

Główny specjalista ds. ewaluacji
mgr inż. Agnieszka Nawrot
agnieszka.nawrot@asp.gda.pl
tel:. 58 301 28 01 wew. 70, pok. 134