Kontakt

Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki
mgr inż. Agnieszka Nawrot
agnieszka.nawrot@asp.gda.pl
tel:. 58 301 28 01 wew. 70