Kontakt

Dział Nauki
Specjalista ds. obsługi procedury nadawania stopni i tytułów
mgr Monika Piasecka
email: awanse.naukowe@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01. wew. 60
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101