Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki rekrutacji

Architektura Wnętrz [studia stacjonarne II stopnia]

Lista kandydatów wraz z liczbą punktów – przejdź do pliku
Rankingowa lista kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganego minimum punktów – przejdź do pliku
Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymagane minimum punktów – przejdź do pliku

Lista osób spełniających wymogi formalne – rozmowa kwalifikacyjna – przejdź do pliku

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane kandydatów na studia na publikowanych listach są kodowane.

Kod to unikatowy numer nadany automatycznie w systemie IRK.

W przypadku zapisu na kilka kierunków na każdym kierunku będzie inny kod.

Gdzie można znaleźć kod – instrukcja (781 KB) pdf