Rekrutacja 2024

Kandydaci z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak inni kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Forma pomocy w czasie całego postępowania rekrutacyjnego jest ustalana z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Rekrutacji właściwego kierunku, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych.