Rekrutacja 2023

Kandydaci z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Biura Rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych.