Rekrutacja 2024

Harmonogram i wymagania

Architektura Wnętrz II stopnia, studia stacjonarne

 

Informacje wstępne

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz zostanie przeprowadzone w trybie online.

 

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji online w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest platforma Google Workspace.

Kandydat zobowiązany jest podczas rekrutacji online (wysyłka dokumentacji, zadań egzaminacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna tp.) do korzystania z konta gmail, które zapewnia poprawne funkcjonowanie wykorzystywanych narzędzi.

     20.05.2024

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

     18.06.2024

Godzina 15:00

Termin zakończenie rejestracji w IRK

     18.06.2024

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej


Uwaga: przelewy są księgowane w systemie IRK raz dziennie, dlatego aktualizacja stanu opłaty w panelu Kandydata może pojawić się do 2 dni roboczych po dacie zlecenia przelewu.

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (421 KB pdf)

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (13 KB doc)

     19-20.06.2024

ETAP WSTĘPNY – PRZESŁANIE I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie przez kandydata/kandydatkę dokumentacji zawierającej portfolio wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na podany adres mailowy:

aw.2st.2024@asp.gda.pl

 

Termin nadesłania dokumentacji: od 19.06.2024 od godziny 8.00 do 20.06.2024 do godziny 20.00

 

Dokumentację należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem.

Wielkość załącznika z dokumentacją nie może przekroczyć 25 MB

 

Dokumentacja podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych. Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową.

 

Dokumentacja powinna zawierać:

1.                  Portfolio – portfolio ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów magisterskich w zakresie architektury wnętrz. Portfolio powinno zawierać dokumentację autorskich dokonań projektowo-artystycznych kandydata/kandydatki z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie na studia II stopnia na wybranym kierunku..

Wszystkie dokumenty/prace składające się na portfolio powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF ,(instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania wyżej).

2.                  Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3.                  Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

UWAGA: Dokumentacja zawierająca linki lub odnośniki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

 

Prosimy nie przesyłać dokumentacji kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego maila nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

     21.06.2024

Godzina 13:00

Ogłoszenie listy osób spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do I Etapu egzaminu – godzina 13:00

 

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

Przesłanie na konta e-mail kandydatów/kandydatek podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, do godziny 15:00.

Osoby zakwalifikowane do I Etapu są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy (także w folderze SPAM). W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres aw.2st.2024@asp.gda.pl

do godziny 16:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 17:30.

     24.06.2024     Godzina 8:00

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Kandydat/kandydatka powinna posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.  Cudzoziemcy, którzy nie mogą przedstawić dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin z języka polskiego odbędzie się  24.06.2024 od godz. 8:00 do 10:00

 

Egzamin przeprowadzony będzie w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Informacje o godzinie egzaminu kandydaci/kandydatki, których będzie on dotyczył otrzymają drogą mailową.

Przewidywany czas rozmowy wynosi ok. 10 minut.    

     24-25.06.2024

I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie dokonań projektowo-artystycznych kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio, planów i celów związanych z podjęciem studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz zainteresowań z zakresu kultury i sztuki. Ocenie podlega osobno rozmowa kwalifikacyjna i portfolio. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

 

Rozmowa zostanie przeprowadzona w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

     26.06.2024

Godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

 

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

     28.06.-05.07.2024

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

 

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem soboty i niedzieli) do siedziby Uczelni w godz. 12.00 – 14.00

 

Adres: Akademia Sztuk Pięknych, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 109

 
Uwaga! W przypadku dużej liczby kandydatów godzina ogłoszenia poszczególnych wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.