Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Opłaty

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne określaną corocznie odpowiednim Zarządzeniem Rektora ASP w Gdańsku.

Wysokość opłat związanych z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/22 – pobierz (403 KB) pdf

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.

Opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta wygenerowany po zapisie na wybrany kierunek w Panelu Kandydata w systemie IRK.

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przepływ opłat między kontem, z którego zlecono przelew, a kontem Kandydata w IRK trwa od kilku godzin do kilku dni (w zależności od formy płatności jaką wybierze Kandydat). Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli stwierdziłeś, iż prawidłowo dokonałeś opłaty rekrutacyjnej, lecz system IRK jej nie odnotował, ostatniego dnia rejestracji na kierunku należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

Po tym terminie kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

  • Kandydatowi przysługuje możliwość zwrotu dokonanej opłaty w przypadku:

    rezygnacji z przystąpienia do egzaminów wstępnych, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego - pobierz (139 KB) pdf
  • nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez ASP w Gdańsku.

Podanie o zwrot z podpisem osoby zainteresowanej należy wysłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail:

mgr Anna Kowalska

e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16
tel. kom. 533 031 759
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 210

Opłata za legitymację studencką

Na podstawie § 36. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861 z poźn zmianami), w ASP w Gdańsku obowiązuje opłata:
• za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22,00 zł,

W systemie IRK Panelu Kandydata zostanie wskazany indywidualny numer konta bankowego do opłaty za legitymację studencką (pod warunkiem zakwalifikowania kandydata na listę osób wstępnie zakwalifikowanych).