Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Terminarz

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 21.06.2021 – 13.07.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 06.09.2021 – 13.09.2021 r

Rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 13.09.2021 – 19.09.2021 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2021/2022 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 01.06.2021 r.

Informujemy, że egzaminy będą się odbywać w formie zdalnej a szczegółowe harmonogramy zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

O  wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji:  biuro.rekrutacji@asp.gda.pl lub tel. kom 533 031 759  do godz. 16.00.