Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia niestacjonarne, magisterskie

Studia niestacjonarne II stopnia – kierunek Grafika – w zakresie Grafiki Projektowej – trwają 5 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego Magistra.
 
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu projektowania / kreacji: fotografii, ilustracji, grafiki edytorskiej i typografii, identyfikacji wizualnej, projektowania UX/UI, projektowania opakowań oraz niezbędne kompetencje w prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów w dziedzinie projektowania wizualnego (definiowane w trakcie procesu edukacyjnego jako projektowanie otwarte). Dodatkowo absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa autorskiego, metody rozwiązywania problemów projektowych opartej na Design Thinking, historii projektowania, teorii mediów. Poszerzenie kompetencji z zakresu sztuk pięknych stanowi wiedza i praktyka z zakresu malarstwa, rysunku i sitodruku.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem / kreacją graficzną. Tworzą przy tym innowacyjną przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas I stopnia studiów projektowych lub pracy zawodowej na rynku, a także rozbudowują potrzebę pogłębionej konstatacji w zakresie świadomego operowania komunikatem wizualnym.

Grupa przedmiotów kierunkowych

 • Fotografia projektowa/kreacyjna – mgr Emilia Wernicka
 • Ilustracja kreacyjna/infograficzna – mgr Adam Pękalski
 • Grafika edytorska i typografia – dr Ada Pawlikowska
 • Identyfikacja wizualna, responsywne budowanie tożsamości wizualnej – dr Adam Świerżewski
 • Projektowanie opakowań I form reklamowych – prof. dr hab. Sławomir Witkowski
 • Projektowanie otwarte / plakat I projektowanie dla kultury – dr Anna Witkowska
 • Projektowanie UX/UI – mgr Mateusz Żywicki

Grupa przedmiotów uzupełniających

 • Sitodruk – mgr Jakub Zając
 • Rysunek i Malarstwo – mgr Iwona Murawska

Grupa przedmiotów teoretycznych

 • Prawo autorskie z el. Przedsiębiorczości – mgr Alicja Pałgan
 • Historia projektowania graficznego – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
 • Historia projektowania (dizajn) – mgr Marta Kołacz
 • Teoria mediów – mgr Marta Kołacz
 • Teoria i praktyka w rozwiązywaniu problemów projektowych metodą Design Thinking – mgr inż. Andrzej Woynarowski
 • Seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej

Ponadto lektorat (język angielski B2+)