Rekrutacja 2024

Studia niestacjonarne, licencjackie

Studia niestacjonarne I stopnia – kierunek Grafika – specjalność Grafika Projektowa trwają 3 lata – 6 semestrów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy Licencjata. Podstawowym celem kształcenia na Studiach, jest wyposażenie studentów w szeroko pojęte umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem Grafika Projektanta.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na tak wysokim poziomie, by mogło to stanowić podstawę do podjęcia pracy zawodowej o charakterze twórczym, jak i zapewnić solidne zaplecze do ewentualnego dalszego kontynuowania edukacji w formie studiów magisterskich.

W procesie kształcenia bierze udział obszerny zespół wykładowców i współpracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, m.in.: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz – Stefańska, prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk, dr Łukasz Butowski , dr Adam Świerżewski, dr Dominik Włodarek, mgr Rafał Fedusio, mgr Patrycja Podkościelny, mgr Emilia Wernicka, mgr Jakub Zając, mgr Mateusz Żywicki.

W tym wyróżniający się absolwenci Wydziału Grafiki: mgr Paweł Klimkowski, mgr Rafał Kołsut, mgr Martyna Wędzicka, mgr Natalia Uryniuk, mgr Mateusz Żywicki

Grupa przedmiotów kształcenia podstawowego

Grupa przedmiotów kierunkowych

Grupa przedmiotów teoretycznych:

  • Historia Sztuki – mgr Dorota Nijaki-Bujnarowska
  • Historia Grafiki – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
  • Estetyka, Socjologia, Filozofia – dr Robert Dolewski
  • Wybrane Zagadnienia Kultury – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
  • Prawo Autorskie z el. Przedsiębiorczości – mgr Alicja Pałgan
  • Seminarium części teoretycznej pracy licencjackiej

Ponadto lektorat (język angielski B2), dwie grupy według stopnia zaawansowania