Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia niestacjonarne, licencjackie

Studia niestacjonarne I stopnia – kierunek Grafika – specjalność Grafika Projektowa trwają 3 lata – 6 semestrów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy Licencjata. Podstawowym celem kształcenia na Studiach, jest wyposażenie studentów w szeroko pojęte umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem Grafika Projektanta.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na tak wysokim poziomie, by mogło to stanowić podstawę do podjęcia pracy zawodowej o charakterze twórczym, jak i zapewnić solidne zaplecze do ewentualnego dalszego kontynuowania edukacji w formie studiów magisterskich.

W procesie kształcenia bierze udział obszerny zespół wykładowców i współpracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, m.in.: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz – Stefańska, prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk, dr Łukasz Butowski , dr Adam Świerżewski, dr Dominik Włodarek, mgr Rafał Fedusio, mgr Patrycja Podkościelny, mgr Emilia Wernicka, mgr Jakub Zając, mgr Mateusz Żywicki.

W tym wyróżniający się absolwenci Wydziału Grafiki: mgr Paweł Klimkowski, mgr Rafał Kołsut, mgr Martyna Wędzicka, mgr Natalia Uryniuk, mgr Mateusz Żywicki

Grupa przedmiotów kształcenia podstawowego

 • Rysunek, Malarstwo – mgr Iwona Murawska
 • Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych – mgr Rafał Fedusio
 • Warsztat Komputerowy – mgr Rafał Fedusio
 • Podstawy Grafiki Artystycznej 1 – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
 • Podstawy Grafiki Artystycznej 2 – dr Dominik Włodarek
 • Podstawy Projektowania Ilustracyjnego – mgr Patrycja Podkościelny
 • Podstawy Grafiki Projektowej
 • Liternictwo i Typografia
 • Psychofizjologia Widzenia

Grupa przedmiotów kierunkowych

 • Fotografia – mgr Emilia Wernicka
 • Fotografia Reklamowa – mgr Emilia Wernicka
 • Informatyka – mgr Mateusz Żywicki
 • Projektowanie Graficzne – projektowanie www – mgr Mateusz Żywicki
 • Projektowanie Graficzne – Pracownia Plakatu – mgr Marta Marszałek
 • Projektowanie Graficzne – Grafika Reklamowa – mgr Rafał Fedusio
 • Grafika Edytorska – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
 • Projektowanie Ilustracyjne – mgr Antonina Buszewicz
 • Projektowanie Znaku – dr Adam Świerżewski
 • Grafika Multimedialna – mgr Rafał Kołsut
 • Grafika Artystyczna – Technologie 1 – dr Łukasz Butowski
 • Grafika Artystyczna – Technologie 2 – mgr Jakub Zając

Grupa przedmiotów teoretycznych:

 • Historia Sztuki, Historia Grafiki – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
 • Estetyka, Socjologia, Filozofia – dr Robert Dolewski
 • Wybrane Zagadnienia Kultury – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
 • Prawo Autorskie z el. Przedsiębiorczości – mgr Małgorzata Matyka
 • Seminarium części teoretycznej pracy licencjackiej

Ponadto plener, lektorat (język angielski B2)