Rekrutacja 2024

Studia niestacjonarne, licencjackie

Studia niestacjonarne I stopnia – kierunek Grafika – specjalność Grafika Projektowa trwają 3 lata – 6 semestrów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy Licencjata. Podstawowym celem kształcenia na Studiach, jest wyposażenie studentów w szeroko pojęte umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem Grafika Projektanta.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na tak wysokim poziomie, by mogło to stanowić podstawę do podjęcia pracy zawodowej o charakterze twórczym, jak i zapewnić solidne zaplecze do ewentualnego dalszego kontynuowania edukacji w formie studiów magisterskich.

W procesie kształcenia bierze udział obszerny zespół wykładowców i współpracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, m.in.: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz – Stefańska, prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP dr hab. Adam Kamiński, dr Łukasz Butowski, dr Dominik Włodarek, mgr Rafał Fedusio, mgr Patrycja Podkościelny, mgr Michał Wirtel, mgr Emilia Wernicka, mgr Jakub Zając.

Grupa przedmiotów kształcenia podstawowego

Grupa przedmiotów kierunkowych

Grupa przedmiotów teoretycznych:

  • Historia Sztuki – mgr Dorota Nijaki-Bujnarowska
  • Historia Grafiki – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
  • Estetyka, Socjologia, Filozofia – dr Robert Dolewski
  • Wybrane Zagadnienia Kultury – dr Zofia Krasnopolska-Wesner
  • Prawo Autorskie z el. Przedsiębiorczości – mgr Alicja Pałgan
  • Seminarium części teoretycznej pracy licencjackiej

Ponadto lektorat (język angielski B2), dwie grupy według stopnia zaawansowania