Rekrutacja 2024

Kontakt

Wydział Grafiki

ul. Chlebnicka 13/16
80-830 Gdańsk
Adres do korespondencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Grafiki, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Godziny przyjęć studentów (Sekcja Organizacji Kształcenia i Sekcja Toku Studiów)
Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 12:00 – 14:00
Czwartek 09:00 – 14:00
Piątek 12:00 – 14:00
Środa – dzień bez przyjęć

Sekcja Organizacji Kształcenia
mgr Alicja Kucharska
mgr Daria Malik
e-mail: sok.grafiki@asp.gda.pl
tel. 58 320 15 04
Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, pok. 02

Sekcja Toku Studiów (sprawy studenckie)
mgr inż. Agnieszka Ceran
e-mail: sts.grafiki@asp.gda.pl
tel. 58 346 34 96 wew. 56
Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, pok. 101