Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Percepcja zmysłowa

Prowadzący: 
prof. ASP dr hab. Bogna Burska
mgr Piotr T. Mosur

 

Rok akademicki 2020/21

Zajęcia dotyczyły zmysłowego postrzegania rzeczywistości. Punktem wyjścia dla zajęć jest pierwsza i podstawowa definicja estetyki pochodząca od greckiego słowa aisthetikos — dosłownie „dotyczący poznania zmysłowego” ale też „wrażliwy”. 

Analiza percepcji zmysłowej (ze szczególnym podkreśleniem zmysłów innych niż wzrok i rzadziej branych pod uwagę w praktyce artystycznej czy projektowej) ma służyć zrozumieniu w jaki sposób konstruujemy wyobrażenia o rzeczywistości, a tym samym udoskonaleniu metod komunikacji za pomocą pracy twórczej.

 

Zadanie I

Proszę przygotować pracę, której percepcja odbywa się przede wszystkim za pomocą zmysłu innego niż wzrok. Jeśli po „wyłączeniu” zaangażowanego zmysłu praca traci sens, jest na temat.
Odpowiedzą na to zadanie może być praca adresowana głównie do wzroku, ale tylko jeśli będzie ona autotematyczna – to znaczy analizująca widzenie jako takie. Technika dowolna.
Aleksandra Koleśnik / Anna Chabowska / Joanna Dreczka / Michał Kowalczys / Milla Tomasik / Oliwia Bebłocińska / Zuzanna Nowak

Zuzanna Nowak — Hymn – pobierz (9 KB) docx
Zuzanna Nowak — Hymn Opis – pobierz (2,1 MB) mp3

 

Zadanie II 

Proszę przygotować pracę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wspólnej nam przestrzeni cywilizacyjnej (czyli zaprojektowanej głównie przez osoby pełnosprawne dla osób pełnosprawnych – miasto, architektura). Technika dowolna.
Anna Olejniczak / Dominika Milewska / Edyta Mielewczyk / Kacper Ignaczak / Marcel Bielecki / Marcela Kolasa / Marta Braun / Michał Kowalczys / Milla Tomasik / Weronika Sikorska

Weronika Sikorska — pobierz (1,5 MB) pdf

 

 

Zadanie III (zadanie grupowe) 

Technologia relacyjna

Obserwując reakcje na zamknięcie w domach, zarówno poszczególnych osób jak również instytucji, pomyślałem że ciekawym może być przygotowanie / odegranie konkretnego materiału (Padło na „Końcówkę” Samuela Becketta), za pośrednictwem środków, które akurat dostępne (skype, meet etc.),  partycypacyjny wymiar zadania, które mogłoby odbyć się z podziałem na grupy, ze względów praktycznych, zdaje się bardzo pożądany, biorąc pod uwagę, że ta grupa nie miała możliwości rzeczywistego pobycia ze sobą. Teraźniejszy wymiar lockdownu co prawda nie jest, aż tak restrykcyjny, jak to czego doświadczaliśmy na początku roku, niemniej wspólna praca w teraźniejszej sytuacji wydaje się dobrym rozwiązaniem, ze względu na fakt, że wiele studentek porozjeżdżało się do domów rodzinnych.

Galeria