Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Materiały biblioteczne niedostępne w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych można zamawiać w formie wypożyczeń międzybibliotecznych. Wyłączeniu podlegają tytuły dostępne w bibliotekach publicznych Trójmiasta.

Ewentualne koszty związane z obsługą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi Czytelnik. Czas wypożyczenia materiałów określa biblioteka udostępniająca zasoby. Materiały sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie w czytelni.