Rekrutacja 2024

Katalogi dyplomów

Prace licencjackie i magisterskie przechowywane są w magazynie Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Udostępniane są w Czytelni, wyłącznie do celów naukowo-badawczych. Prace dyplomowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem. Jednorazowo maksymalnie udostępnione będą trzy prace. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z pracy dyplomowej jest prawidłowo i czytelnie wypełniony rewers, do pobrania u pracownika Biblioteki. Rewers powinien zawierać: imię i nazwisko wypożyczającego, autora i tytuł pracy oraz wydział i rok obrony dyplomu. UWAGA! Dla wszystkich dyplomów, należy podać na rewersie sygnaturę.

 

Spis prac dyplomowych od 2017 r.

Spis prac dyplomowych przed 2017 r.
  • Malarstwo – pobierz
  • Grafika – pobierz
  • Malarstwo i Grafika – pobierz
  • Architektura i Wzornictwo – pobierz
  • Rzeźba i Intermedia – pobierz
  • Wyższe Studium Fotografii – pobierz
  • Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce – pobierz
  • Zaoczne Studium Wychowania Plastycznego – pobierz

Spis prac doktorskich