Rekrutacja 2024

Informatorium i wypożyczalnia

Prawo do korzystania z wypożyczalni ma osoba posiadająca aktywne konto Czytelnika w elektronicznym systemie Virtua. Dokumentem potwierdzającym rejestrację w systemie Virtua i uprawniającym do wypożyczania na zewnątrz jest karta biblioteczna wystawiona przez Bibliotekę lub Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) pełniąca jednocześnie funkcję karty bibliotecznej.

Czytelnicy wypożyczają materiały biblioteczne wyłącznie do własnego użytku i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest udostępnianie wypożyczonych materiałów osobom trzecim.

Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne wyłącznie osobiście. Zamawiając materiały biblioteczne z magazynu należy złożyć na każdy tytuł osobne zamówienie (rewers) zawierające sygnaturę, autora, tytuł dzieła i czytelny podpis. Rewers powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz za pomocą długopisu, cienkopisu lub pióra. W wypadku, gdy poszukiwany tytuł nie może być udostępniony, Czytelnikowi zwraca się rewers.

Wyłączone z wypożyczania są następujące materiały biblioteczne:

 1. tytuły należące do księgozbioru podręcznego oznaczone dodatkowo napisem „Czytelnia”;
 2. czasopisma;
 3. maszynopisy;
 4. wydawnictwa encyklopedyczne, leksykony, słowniki, informatory;
 5. albumy, materiały unikatowe i kosztowne;
 6. materiały wydane przed 1945 r.;
 7. dokumenty życia społecznego;
 8. mikrofilmy;
 9. cymelia;
 10. zbiory dźwiękowe i wizualne;
 11. wydawnictwa przeznaczone do naprawy i konserwacji;
 12. wydawnictwa sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.