Rekrutacja 2024

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Materiały biblioteczne niedostępne w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych można zamawiać w formie wypożyczeń międzybibliotecznych. Wyłączeniu podlegają tytuły dostępne w bibliotekach publicznych Trójmiasta.

Ewentualne koszty związane z obsługą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi Czytelnik. Czas wypożyczenia materiałów określa biblioteka udostępniająca zasoby. Materiały sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie w czytelni.