Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katalogi

Akademia Sztuk pięknych w Gdańsku

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku należy do Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego.

Katalog on-line uwzględnia wszystkie tytuły znajdujące się w czytelni w tzw. wolnym dostępie.

Z uwagi na fakt, że katalog przeszukuje zbiory wszystkich bibliotek porozumienia TZB, prosimy zwracać uwagę na lokalizację egzemplarza – Akademia Sztuk Pięknych lub ASP-Czytelnia.

Trójmiejski Zespół Biblioteczny

Z inicjatywy Rady Użytkowników Trójmiejskiej Sieci Komputerowej (RU TASK) w dniu 4.09.1995 r. powołany został Trójmiejski Zespół Biblioteczny (TZB) działający jako komisja RU TASK.

Porozumienie TZB definiuje współpracę bibliotek w zakresie wspólnego wdrażania i użytkowania systemu Virtua. Tekst porozumienia dostępny jest pod adresem: tzb.pg.gda.pl/faces/pages/porozumienie.jsp

W skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego wchodzą: