Inne stypendia

  • Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska – pobierz
  • Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita – pobierz
  • Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu – pobierz
  • Stypendium miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe – pobierz
  • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów – pobierz
  • Stypendia Marszałka Województwa za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki – pobierz