Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Rok akademicki 2021/2022

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Wniosek stypendialny należy wypełnić (online) następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z oryginałem aktualnego orzeczenia, (do wglądu), złożyć w Dziale Kształcenia, pok. 210.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz (40,5 KB) pdf

Zaświadczenie o studiowaniu – pobierz (77,0 KB) pdf

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 7).