Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 2019/2020


Uwaga: We wrześniu 2019 r. ukaże się nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów.
Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Nauki, pok. 101.

W dniach 14 – 22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2018/2019

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, (oryginał należy mieć przy sobie do wglądu), złożyć w Dziale Nauki, pok. 101.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

 

Wnioski można składać w godzinach:

poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 12:00-14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00-14:00
piątek 12:00-14:00