Rekrutacja 2024

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Rok akademicki 2023/2024

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Wniosek stypendialny należy wypełnić (online) następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z oryginałem aktualnego orzeczenia, (do wglądu), złożyć w Dziale Kształcenia, pok. A136

Do wniosku należy dołożyć:

Klauzulę informacyjną RODO – pobierz (463 KB) pdf

Oświadczenie studenta – pobierz (548 KB) pdf

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 7).

 

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 – opracowanie MEiN – przejdź na stronę