Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia licencjackie

Studia I stopnia mają na celu z jednej strony wzmocnienie wrażliwości artystycznej, wyobraźni przestrzennej i kreatywności u naszych studentów, a z drugiej przekazanie im wiedzy oraz budowę umiejętności warsztatowych, pozwalających rozwiązywać podstawowe wyzwania stojące przed artystą-projektantem. Szczególny nacisk kładziemy na sztukę czytania kontekstu i twórczego w nim działania; sztukę wpisania się w czas, istniejące miejsce oraz lokalną kulturę.

Studia I stopnia obejmują cztery bloki przedmiotów:

blok projektowy

                              

blok artystyczny

 

blok humanistyczny

 

blok techniczny

              

dyplomy licencjackie