Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Fotografia i edycja obrazu

Prowadzący: mgr Dariusz Dyr

Opis: Kurs obejmuje zagadnienia kompozycyjne i techniczne z dziedziny fotografii cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii krajobrazu i architektury. Studenci zostają zaznajomieni z zasadami działania sprzętu fotograficznego, procesem projektowania zdjęć, podstawową ich obróbką oraz wyzwaniami, które występują podczas fotografowania.

Galeria