Rekrutacja 2023

Studia magisterskie

Studia II stopnia mają na celu przygotowanie naszych studentów do pracy w zawodzie artysty-projektanta, realizowanej zarówno samodzielnie, jak i w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i eksperckich. Naszym celem jest bowiem projektowanie kompleksowe, obejmujące obiekty indywidualne, wnętrza miejskie, aż po zespoły budynków i założenia parkowe. Przy wyborze zadań kursowych szczególną uwagę przywiązujemy do współpracy z samorządami, instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi. W ten sposób projekty studenckie powstają w oparciu o rzeczywiste potrzeby a kształcenie zyskuje wymiar praktyczny.

Nasza praca jest doceniana. W 2020 roku Kierunek Architektury Przestrzeni Kulturowych, a dokładniej studia II stopnia, uzyskały certyfikat „studiów z przyszłością” w konkursie i programie akredytacyjnym, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Studia II stopnia obejmują cztery bloki przedmiotów:

blok projektowo-badawczy

 

blok artystyczny

 

blok humanistyczny

 

blok techniczny

 

dyplomy magisterskie