Pracownia Architektury Miasta

prowadząca: prof. ASP dra hab. Monika Zawadzka

Facebook architektura miasta
Blog miasto i architektura
Instagram miasto i architektura

 

Program pracowni oferuje narzędzia badawcze i projektowe pomocne dla architektonicznych działań w tkance miejskiej o zdefiniowanej kulturze przestrzennej. Studenci pracują przy pomocy połączonych metodyk badań: antropologicznych (poznanych na poprzednich semestrach studiów) oraz architektonicznych badań formalnych, a uzyskane przez siebie nowe dane o tożsamości analizowanej przestrzeni, aplikują do procesu projektowego. Zajęcia posiadają charakter teoretyczno-praktyczny i są prowadzone jako wizyty w terenie, prezentacje materiałów źródłowych, a także jako studio projektowe – realizowane w formie pracy kolektywnej oraz korekt indywidualnych.

Celem merytorycznym podejmowanych zadań jest przeprowadzenie badań lokalnej tożsamości miejsca w gęstej tkance miejskiej i stworzenie odpowiedzi projektowej w języku architektury współczesnej. Studenci pogłębiają umiejętność porządkowania danych zebranych w zastanych lokalizacjach, uzyskują wiedzę na temat metod ich analizowania i syntetyzowania oraz podejmują próbę przekształcenia nowych informacji we własny zapis projektowy. Pobyt w pracowni uwrażliwia na lokalne cechy architektoniczne, tworzące unikalny charakter miejsca, a także poszerza doświadczenie z projektowaniem w zdefiniowanym kontekście kulturowym i w oparciu o przeprowadzone badania własne

 

Badanie Architektury Miasta

Projekt, Gdańsk, Lektykarska

Projekt, Gdynia, Abrahama 31-35

Projekt, Wrzeszcz, Grażyny 9

Projekt, Wrzeszcz, Grunwaldzka 46-48-50