Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Antropologia Miejsca i Rzeczy

Prowadząca: prof. ASP dra hab. Monika Zawadzka

 

Antropologia miejsca oraz antropologia rzeczy to stosunkowo nowe pod-dyscypliny antropologii kulturowej. Zajęcia przedstawiają wybrane zjawiska kultury miejsca i miasta oraz kultury przedmiotów i kultury dizajnu. Proponują spojrzenie na świat przestrzeni i rzeczy w równoległości do świata ludzi – w tradycyjny sposób patrzenia starej dziedziny antropologii kulturowej i etnologii zwanej „kulturą materialną” człowieka, a także w perspektywie postulatów nowego dyskursu filozoficznego jakim jest posthumanizm. Tematyka przedmiotu koncentruje się na wybranych problemach badawczych, takich jak: przestrzeń kulturowa: rola architektur i miejsc w dzisiejszej kulturze; publiczne aspekty życia użytkowników miast: rozrywka, religijność i polityka; miasto jako centra integracji i spotkania z obcością kulturową; grupy społeczne, etniczne, sąsiedzkie i domowe oraz ich relacje w przestrzeni; subkultury miejskie i ich estetyki przestrzenne; współczesne rytuały miejskie; życie codzienne, świętowanie i spędzanie wolnego czasu w przestrzeni miejskiej; miejsca modne, popularne i odrzucane; moda na miasta i styl miejski – urbanizm jako styl życia; istnienie we współczesności kultu przedmiotów, konsumpcjonizm społeczeństw oraz niespotykanej wcześniej kulturze pragnienia oraz kulturze uśmiercania rzeczy. Wykłady obejmą także współczesne, kognitywistyczne teorie percepcji i przemieszczenia w postrzeganiu aparatu sensorycznego człowieka oraz strategie auto-prezentacji przedmiotów. W aspekcie praktycznym kurs pokazuje jeden ze sposobów tworzenia i rozumienia opowieści o rzeczach oraz konstruowania współczesnego złożonego miejsca, jakim jest wnętrze miejskie.